Ściana wspinaczkowa "Paderewski"                Akademos OSiR, ul. Symfoniczna 1, 20-853 Lublin

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIANY WSPINACZKOWEJ

Lubelskiego Centrum Wspinaczkowego ,,Paderewski” Lublin

Zasady publicznego korzystania ze sztucznej ściany wspinaczkowej LCW ,,Paderewski” Lublin

 1. Wspinaczkę na ścianie wspinaczkowej LCW ,,Paderewski” w Lublinie, znajdującej sie na sali sportowej Akademos w Lublinie, można uprawiać wyłącznie w obecności instruktora wspinaczki lub operatora  ściany wspinaczkowej.
 2. Zasady:
  1. Osoby początkujące mogą wspinać  sie tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką prowadzącego zajęcia;
  2. Samodzielnie mogą wspinać sie jedynie osoby, przeszkolone w zakresie wspinaczki i asekuracji, za zgodą prowadzącego zajęcia;
  3. Wspinanie zarówno z dolną, jak i z górną asekuracją może odbywać sie jedynie za zgodą osoby prowadzącej zajęcia i po przejściu stosownego przeszkolenia;
 3. Wszystkie osoby wspinające sie na ścianie wspinaczkowej LCW ,,Paderewski” w Lubinie zobowiązane s a do:
  1. Zapoznania sie i ścisłego przestrzegania regulaminu;
  2. Bezwzględnego podporządkowania sie poleceniom osoby prowadzącej zajęcia;
  3. W przypadku, gdy są to osoby początkujące, przejścia przeszkolenia w zakresie podstawowych technik asekuracyjnych i zasad wspinaczki na ścianie wspinaczkowej;
  4. Ubezpieczenia sie we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas uprawiania sportów ekstremalnych (w tym alpinizmu);
  5. Podpisania oświadczenia o zapoznaniu sie z regulaminem i zagrożeniami związanymi z uprawianiem wspinaczki sportowej.;
  6. W przypadku, gdy osoba jest niepełnoletnia dostarczenia odpowiedniego oświadczenia rodziców lub  opiekunów zezwalającego jej na uprawianie wspinaczki sportowej;
 4. Osoba, która uczestniczy w zajęciach wspinaczkowych ma prawo:
  1. Korzystać ze ściany i jej urządzeń oraz obiektów zaplecza (szatnia, łazienka, toaleta) w celu uprawiania wspinaczki (nauka, trening, rekreacja) ewentualnie niektórych rodzajów ćwiczeń parawspinaczkowych, w sposób prawidłowy i bezpieczny;
  2. Korzystać z elementów wyposażenia i sprzętu wspinaczkowego, które są przeznaczone dla publiczności, a konkretnie: lin asekuracyjnych zawieszonych na stanowiskach wędek, lin przeznaczonych do prowadzenia, uprzęży wspinaczkowej, kompletu: karabinek – przyrząd asekuracyjny;
  3. Oczekiwać pomocy i fachowej porady w kwestiach technicznych i organizacyjnych związanych z uprawianiem wspinaczki oraz korzystaniem z zaplecza itp. od osoby dyżurującej na terenie ściany;
 5. Na ścianie mogą sie wspinać osoby, które:
  1. Ukończyły 18 rok życia;
  2. Ukończyły 15 rok życia i posiadają zgodą obojga rodziców na uprawianie wspinaczki (na piśmie, na specjalnym formularzu);
  3. Młodzież, która nie ukończyła 15 roku życia, a posiada wyrażoną na piśmie zgodę rodziców lub opiekunów może uczyć sie wspinania pod nadzorem instruktora wspinaczki, lub po przeszkoleniu przez instruktora pod nadzorem operatora ściany wspinaczkowej;
  4. Potrafią  prawidłowo asekurować podczas wspinaczki z górną asekuracją (zostały przeszkolone lub sprawdzone przez instruktora ściany);
  5. Potrafią prawidłowo asekurować podczas wspinaczki z dolną asekuracją (zostały przeszkolone lub sprawdzone przez instruktora ściany);
 6. Na ścianie można wspinać się:
  1. Z górną asekuracją – wszędzie tam, gdzie wiszą liny asekuracyjne;
  2. Z dolną asekuracją- w miejscach, gdzie powieszono komplety ekspresów;
  3. Bulderując (wspinając się bez asekuracji) – wszędzie gdzie pod ścianą ułożony jest materac gimnastyczny – do wysokości 3 metrów (oznaczonej czerwoną linią);
 • Uwaga! Nie wolno sięgać rękami powyżej czerwonej linii;
 • Wspinacz bulderujący powinien korzystać z asysty;
 • O możliwości wspinania bez asekuracji ponad graniczną linią 3 m może decydować wyłącznie prowadzący zajęcia;
 1. Wszyscy użytkownicy ściany MUSZA stosować w praktyce standardy wspinania i asekuracji obowiązujące na ścianie LCW ,Paderewski”. W szczególności:
  1. Line do uprzęży należy przywiązywać węzłem ósemkowym zabezpieczonym stoperem; oba węzły powinny przylegać do siebie, lub w przypadku asekuracji górnej przypinać za pomocą dwóch przeciwstawnie ustawionych karabinków z blokadą zamka;
  2. Do asekuracji nie wolno stosować przyrządu ósemka;
  3. Należy używać sprzętu i wyposażenia odpowiedniej jakości (posiadającego wymagane atesty);
  4. Obsługę przyrządu asekuracyjnego należy prowadzić w sposób statyczny;
  5. Zabrania sie opuszczać wspinacza zjeżdżającego pod ścianę metodą „prześlizgiwania” liny  trzymanej w dłoniach;
  6. Zabrania się bulderować, gdy powyżej wspina sie ktoś inny lub wspinać sie ponad osobą bulderującą;
  7. Wspinanie z dolną asekuracją dozwolone jest tylko wtedy, gdy linie ewentualnych lotów wspinacza nie stanowią zagrożenia dla innych osób;
 2. Na terenie ściany może przebywać jednocześnie najwyżej 35 osób (Uwaga – instruktor i operator to osoby dodatkowe). Jednocześnie na ścianie mogą sie wspinać:
 • w przewieszeniu 4 osoby;
 • na „standardzie” 4 osoby;
 • na ścianie bulderowej 8 osób;
 1. Inne formy aktywności para wspinaczkowej (zjazdy na linie, etc.) można uprawiać wyłącznie za zgodą instruktora wspinaczki.
 2. Zadaniem dyżurującego na ścianie (instruktora lub operatora) jest czuwanie nad bezpieczeństwem i komfortem wspinania publiczności. W przypadku drastycznego naruszenia obowiązujących zasad bezpieczeństwa lub przepisów porządkowych dyżurny ma prawo i obowiązek natychmiast usunąć z jej terenu osoby niesforne lub stwarzające zagrożenie dla innych wspinaczy.
 3. Wszelkie problemy, kwestie sporne związane z użytkowaniem ściany wspinaczkowej rozstrzyga kierownik obiektu.

 

Przepisy porządkowe sztucznej ściany wspinaczkowej LCW ,,Paderewski” Lublin

 1. Wstęp na hale sportową dozwolony jest tylko w obuwiu zmiennym.
 2. Okrycia, ubrania, bagaż wspinacze pozostawiają w szatni. Na ścianie wspinaczkowej można zabrać podręczną torbę, plecak, sprzęt wspinaczkowy. Administracja budynku, personel ściany nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni lub w torbie podręcznej.
 3. Osoby przebywające na ścianie wspinaczkowej powinny zachowywać sie dyskretnie i kulturalnie.
 4. Na zeskoku ściany wspinaczkowej NIE WOLNO kłaść jakichkolwiek przedmiotów; Na podłodze może leżeć, co najwyżej zapas liny asekuracyjnej.
 5. Na materacu asekuracyjnym, w strefie „zeskoku”, nie mogą przebywać osoby niewspinające się.
 6. Każda osoba zobowiązana jest do zachowania czystości i porządku na terenie całego obiektu.
 7. Osoba korzystająca ze sprzętu wspinaczkowego będącego na wyposażeniu ściany jest odpowiedzialna materialnie za jego stan. Za każdym razem to prowadzący zajęcia wydaje i odbiera sprzęt wspinaczkowy osobom z niego korzystającym.
 8. Instruktor ma prawo usunąć z terenu obiektu każdą osobę, która nie respektuje niniejszego regulaminu i poleceń opiekuna.
 9. Na terenie ściany wspinaczkowej obowiązuje zakaz żucia gumy.
 10. Na terenie obiektu sportowego zabronione jest palenie tytoniu, picie alkoholu, itp.
 11. Na terenie ściany wspinaczkowej może przebywać najwyżej 35 osób (oraz dyżurny — operator lub instruktor).
 12. Obsługę ściany wspinaczkowej (zawieszanie lin, montaż i demontaż chwytów) może prowadzić tylko osoba dyżurująca (instruktor lub operator ściany).
 13. Wszelkie problemy, kwestie sporne związane z użytkowaniem ściany wspinaczkowej rozstrzyga kierownik obiektu.